affiliatekatalogen > samfunn > veldedighet > Bli fadder hos Røde Kors

Bli fadder hos Røde Kors

Bakgrunn: Røde Kors-fadder skal markedsføres på nettsteder som er i Euroads sitt nettverk. Annonsen som kjøres er annosnen med en jente som heter LImpho. Annonsene skal linkes til www.rodekors.no/fadder. Sidene som skal brukes skal ikke være i kategorien Porno, pengespill, ulovlig nedlastningsider, chatting-ungdom etc. Målgruppen for annonseringen er i hovedsak kvinner 25-45 år med småbarn. Søkeordspolitikk: Åpen

Payout:

Restriksjoner:

Besøk Bli fadder hos Røde Kors: www.rodekors.no.

Affiliatenettverk

EuroAds NO (Gå direkte til EuroAds NO)