affiliatekatalogen > reise og ferie > tog > NSB

NSB

NSB AS betaler sine samarbeidspartnere 2 % provisjon for hvert fullførte kjøp gjort via reiseplanleggeren på www.nsb.no. NSB AS er en av landets viktigste transportbedrifter og har tradisjoner tilbake til åpningen av den første jernbanen i Norge i 1854. Persontrafikk med tog og buss, samt godstrafikk på jernbane utgjør konsernets hovedvirksomheter. Konsernet NSB består av en rekke hel- og deleide datterselskaper. Med NSBs reiseplanlegger kan forbrukerne kjøpe de fleste type billetter til reiser med toget. Man kan også reise billettløst; bestill på nett - gå rett på toget!! Hos NSB finner man et bredt spekter at ulike reisestrekninger i Norge. Vi har til en hver tid mange gode togtilbud og er konkurransedyktige på pris sammenlignet med fly, buss og bil. Toget representerer ofte den gode og miljøvennlige reiseopplevelsen; du har god plass, kan bevege deg rundt i toget underveis, kan nyte utsikten eller lese/arbeide om bord.

Payout:

Restriksjoner:

Besøk NSB: www.nsb.no.

Affiliatenettverk

Tradedoubler NO (Gå direkte til Tradedoubler NO)