affiliatekatalogen > informasjon og tjenester > utdannelse > Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet øker sin provisjon til kr 0,30 for hver besøkende. Norgesuniversitetet er det viktigste nettstedet for etter- og videreutdanning på høgre nivå i Norge. Her finner du kun utdanningstilbud fra godkjente universitet og høgskoler eller kursleverandører som gir kurs fra disse. Norgesuniversitetet er alene om å gi objektiv, landsdekkende informasjon om disse studietilbudene. Det er ikke mulig å kjøpe seg ekstra eksponering i portalen. Bruk av tjenesten er gratis, både for de som ønsker å ta utdanning, og for den enkelte utdanningsinstitusjon eller kursleverandør. Besøkende kan velge blant flere tusen eksisterende kurs, hvorav omtrent en fjerdedel kan tas som fjernundervisning eller nettbasert i ulike former. Kursene varierer i omfang fra korte dagskurs til vekttallsgivende kurs og hele grader. Private virksomheter og offentlig forvaltning kan melde inn sine behov for utvikling av skreddersydd opplæring. Norgesuniversitetet er et samarbeid mellom hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv og høgre utdanning, for å styrke arbeidslivsrelatert etter- og videreutdanning. Partnerne i Norgesuniversitetet er: Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) Kommunenes sentralforbund (KS) Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), Akademikernes fellesorganisasjon (AF), Akademikerne (AK) Universitets- og høgskolerådet (UHR) Nettverket for private høgskoler Søkeord / keywords Ta kontakt med TradeDoubler via kontaktskjema om du ønsker å benytte søkeord / keywords for dette programmet. Bruk uten forhåndsgodkjennelse kan medføre tap av provisjon og avsluttet samarbeid med programmet.

Payout:

Restriksjoner:

Besøk Norgesuniversitetet: www.norgesuniversitetet.no.

Affiliatenettverk

Tradedoubler NO (Gå direkte til Tradedoubler NO)